top of page

Algemene voorwaarden Sit Wat Pho

Artikel 1 - definities

1) De verkoper: Sit Wat Pho BVBA met ondernemingsnummer 0633.871.046 met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 21.

2) De website: Website met het webadres https://www.sitwatpho.be/ alsook de subdomeinen; 

3) De voorwaarden: De algemene voorwaarden 

4) De reservatie : Een bestelling geplaatst door een klant via onze website, telefoon of op onze zaak (maatschappelijke zetel).

5) De vindplaats: De algemene voorwaarden zullen geplaatst worden op onze website

6) De klant: De persoon die een massage boekt of cadeaubon aankoopt.

7) De klantendienst: De klantendienst is te bereiken via onze website of telefonisch op het nummer 03/457.07.38

8) Het product : Traditionele Thai massage en verwanten.

Artikel 2 - Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle massages en op andere aankopen waaronder cadeaubonnen. De voorwaarden zijn dus van toepassing op alle aangekochte prestaties waartoe zowel de verkoper als de koper zich hebben verbonden door middel van een gemaakte afspraak of aankoop van een bon;

Deze algemene voorwaarden regelen, tenzij anders is overeengekomen, de regels omtrent het reserveren/ aankopen van een massage, het gebruik van de website, alsook het gebruik van de inhoud en het plaatsen van een reservatie via de bovengenoemde website;

De inhoud van onze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij in de context van de volgende alinea met toestemming van de verkoper;

Het gebruik van de inhoud in haar persoonlijke vorm , al dan niet commercieel, is enkel toegestaan indien de verkoper hiervoor toestemming heeft gegeven en waarbij er duidelijk wordt verwezen naar waarbij duidelijk op het eerste zicht, de link met de verkoper of met de website behouden wordt, is toegestaan; 

De voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop zijn diegene die gepubliceerd waren ten tijde van de reservatie of aankoop van de cadeaubon. Omwille van de transparantie zal er een archief worden bijgehouden van de voorwaarden en ter beschikking worden gesteld onderaan onze website; 

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Sit Wat Pho bij de reservatie via de vereiste gegevens heeft m.n. : naam + gsmnummer wordt de reservatie gezien als bevestigd en wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. De avond voor de afspraak krijgt de klant via sms een memobericht in er band met zijn afspraak. De verkoper zal in het kader van de reservatie alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de klant.

Artikel 3 - Onze diensten

Al onze diensten worden verleend door gekwalificeerde mensen. Elke massagetherapeut beschikt over de nodige diploma's

Onze diensten kunnen gebruikt worden door iedereen die er van gebruik wenst te maken met uitzondering mensen met erotische verlangens. Zij zijn in onze zaak niet welkom. Als tijdens de massage zou blijken dat de klant persoonlijk erotische verlangen heeft of de masseuse verzoekt dit in te wilgen, wordt de klant verzocht om zich aan te kleden, de prijs van de massage + een vergoeding ( schending van onze voorwaarden 15% van de totaalprijs) en de zaak te verlaten. 

De reservatie wordt gedaan via mail, telefoon of een persoonlijk in onze zaak (maatschappelijke zetel).

Artikel 4 - Dienstomschrijving

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat alle massages naar wens verlopen. Wij garanderen echter niet dat het resultaat van de massage meteen waarneembaar is. Elke persoon is anders en zal dus anders reageren op de massage. 

Hoewel we ernaar streven om onze website zo actueel mogelijk te houden , is het mogelijk dat de informatie die op een bepaald moment op onze website wordt vermeldt, met inbegrip van dienstomschrijving, de promotie , de prijzen , niet altijd even accuraat worden aangepast als in onze zaak.

Artikel 5 - De prijs

Alle prijzen van onze diensten staan zowel op onze website als op onze brochure. Dit moet u op voorhand met een van onze medewerkers bespreken. Enkel bij een unaniem akkoord van Sit Wat Pho kan deze prijsvermindering gegeven worden. Kinderen, studenten, 65-plussers en andersvaliden genieten bij ons een gunstig tarief mits voorlegging van de gepaste documenten (ID, Attest mutualiteit, studentenkaart,…)

Artikel 6 - Taal

De algemene voorwaarden zijn in het Nederlands.

Artikel 7 - Betaling

De betaling van de afspraken gebeurt na de massage. Of indien de klant wenst kan dit ook voor de massage gebeuren. Indien de klant fysisch tot bij ons komt om te reserveren wordt er gevraagd de reservatie al te betalen. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de klant effectief komt. 

Indien de klant via lifestyle wil boeken, moet de klant betalen alvorens de bon kan worden geprint.

Het bedrag vermeldt op de cadeaubonnen kan worden opgesplitst. De kan er ook voor kiezen om bij te leggen

Wij aanvaarden enkel contant. Wij hebben geen bancontact

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op voorhand de therapeute te verwittigen van operatieve ingrepen of het gebruik van medicatie die invloed kunnen hebben op de massage. 

Bij het niet toepassen van de informatieplicht van de koper is de verkoper niet verantwoordelijk voor de gevolgen.

Artikel 9 - Risico

Indien de klant lichamelijke schade oploopt tijdens de massage moet dit bewezen worden en gemeld worden aan de balie, via mail of telefonisch. Zo kunnen wij een dossier openen bij onze verzekering om de opgelopen kosten eventueel te vergoeden. 

De klant moet wel rekening houden met de intensiteit van de massage. Zo is de kans groter op lichamelijke schade bij een harde massage dan een massage met een lagere intensiteit. Dit heeft te maken met de gevoeligheid van de huid en verschilt van persoon tot persoon. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de draagkracht van het lichaam zelf in te schatten.

Artikel 10 - Levering van de cadeaubon

Een cadeaubon kan telefonisch, via mail of bij ons aan de balie worden aangekocht. Indien de cadeaubon telefonisch of via mail wordt besteld, zal de bon enkel worden opgestuurd indien wij de betaling hebben ontvangen. 

De betaling gebeurt op het rekeningnummer dat de verkoper verzendt naar de koper. Indien telefonisch wordt besteld zal de aankoop bevestigd worden via mail met bijhorende instructies.

Artikel 11 - Annuleren van een afspraak

Een afspraak moet 24u op voorhand worden geannuleerd. Indien de klant niet komt zonder tijdig af te bellen, zal de klant terecht komen op een lijst. Bij een eerste voorval zal de klant enkel op de lijst terecht komen zonder enige gevolgen. Iedereen vergeet het wel eens. Maar indien dezelfde klant een tweede keer niet komt zonder tijdig af te zeggen, zal er een vergoeding worden gevraagd evenredig met het uurloon van de therapeute. Dit bedrag kan worden geïnd door middel van een overschrijving of bij een volgende afspraak. 

Indien de klant toch een geldige reden heeft, kunnen wij hier eventueel rekening mee houden en kan de vergoeding worden geschrapt.

bottom of page